46.391 arbejdsulykker i 2020
anmeldt til Arbejdstilsynet
37% medførte ledskred og forstuvninger m.v.
og det er langt den hyppigste skade ved arbejdsulykker
5.047 personer
var uarbejdsdygtige i hele 1 - 3 måneder
Previous slide
Next slide

Anbefalinger

og arbejds skader

Hvilken anbefalinger er der fra Arbejdstilsynet for brug og levering af egnede sikkerhedsudstyr for at undgå arbejdsskader og erhvervssygdomme ved Ensidigt, Belastende Arbejde (EBA)?

ondt i ryggen knæpuder

STOP
Akut fysisk over-belastning

Når I skal vurdere, om arbejdsstillinger er et problem på jeres arbejdsplads ift. arbejdsulykker- og sygdomme, skal I særligt være opmærksomme på:

 • For lang tid i samme stilling

  Kroppen belastes forskelligt ved forskellige typer af arbejdsopgaver. Jo længere tid I arbejder i dårlige arbejdsstillinger, og jo mere belastende de er, desto større er risikoen for muskel-skeletbesvær. Vær derfor opmærksom på, om I arbejder i den samme stilling i lang tid – fx med bøjet ryg eller knæ når der lægges fliser eller spartles i lave højde.

 • Dårlige arbejdsstillinger

  Dårlige arbejdsstillinger, stående, gående og siddende arbejde er mere belastende for kroppen, hvis I samtidig bærer på tunge varer, arbejder i fastlåste stillinger, eller hvis jeres bevægelsesfrihed er hæmmet.

 • Manglende tekniske hjælpemidler

  Hvis ikke det rette udstyr er stillet til rådighed kan Ensidig Belastende Arbejdsstilling (EBA) medføre træthed, muskel-skeletbesvær i særligt nakke, skuldre, arme og hænder, nedsat opmærksomhed samt øge risikoen for nedslidning og nedsat arbejdsevne.

 • Overbelastning af knæ og ryg

  Arbejde med foroverbøjet krop belaster ryg og knæ. Det er mere belastende for ryggen, hvis I samtidigt flytter tunge ting eller udfører andet kraftbetonet arbejde. Arbejde i fastlåste arbejdsstillinger kan give muskel-skeletbesvær.

Sådan arbejder I med at løse problemerne

Planlæg arbejdet, så I undgår de farlige situationer, og sørg for, at der er tid nok til at udføre hver enkelt opgave.
 • Planlæg dagen

  Arbejde med foroverbøjet ryg eller løftede arme hænger ofte sammen med dårlig planlægning af arbejdet, dårlig indretning af arbejdspladsen, maskiner eller inventar, dårlige pladsforhold, eller at arbejdet kun kan udføres i ubekvem arbejdshøjde eller i trange rum.

 • Husk pauser

  Planlæg arbejdet, så medarbejderne ikke arbejder for længe ad gangen i de samme arbejdsstillinger, eller sørg for passende pauser.

 • Tekniske hjælpmidler

  Sørg for, at medarbejderne har egnede tekniske hjælpemidler som fx stiger, rullestillads, girafslibere og forlængere til rådighed, så de kan arbejde i gode arbejdsstillinger. Sørg også for, at hjælpemidlerne er korrekt indstillet, så de passer til de medarbejdere, der skal bruge dem.

FACTS om arbejdsskader og erhvervssygdomme...

Hvad er arbejdsskader?

En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for fem dage.

En ulykke kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis skaden er sket på grund af tilskadekomnes arbejde eller de forhold, det er foregået under. Fx hvis en tømrer får en finger skåret af i en maskine.

Hvad er erhvervssygdom?

En erhvervssygdom er en sygdom eller lidelse, der skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet er foregået under. Det vil sige, at sygdommen skal være opstået på grund af påvirkninger på arbejdet, og at sammenhængen mellem påvirkningerne og sygdommen er kendt i den medicinske forskning. Sagt på en anden måde, så må det ikke være overvejende sandsynligt, at sygdommen skyldes andre forhold end arbejdet.
Påvirkninger på arbejdet, som kan give nogle af de ovenstående sygdomme, kan være:

 • En arbejdsbevægelse, der bliver gentaget mange gange
 • Arbejde med armene hævet over skulderhøjde
 • Tungt løftearbejde
 • Arbejde i meget støjende omgivelser
 • Arbejde med farlige stoffer

Arbejdstilsynet ANBEFALER:

Der skal bruges egnede tekniske hjælpemidler, når det er muligt og hensigtsmæssigt og altid, når den manuelle håndtering indebærer sundhedsfare. Unødige fysiske belastninger og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller -bevægelser skal undgås.

afgørelser om

tunge løft og bæring

Afgørelser vedrørende tunge løft og bæring afspejler bl.a., at der stadig er udfordringer med tunge manuelle håndteringer af forskellige byggematerialer og byggekomponenter. 

Afgørelser vedr. knæliggende arbejde:
Afgørelser har bl.a. omhandlet gulvlægning, flise/klinkearbejde, maling af paneler og montering af håndvaske, armaturer etc., mens arbejde med armene over skulderhøjde eksempelvis har adresseret opsætning af loftsplader, kabelføring/ventilationsarbejde og spartling/slibning/pudsning.

Tekniske hjælpemidler:
Arbejdstilsynet har vejledt om anvendelse af tekniske hjælpemidler med henblik på at undgå belastninger som følge af tunge manuelle håndteringer. I forhold til dårlige arbejdsstillinger, herunder knæliggende arbejde og arbejde med løftede arme, har Arbejdstilsynet vejledt om så vidt muligt at undgå det knæliggende arbejde, eksempelvis ved brug af værktøj med teleskopskaft ved alle opgaver, hvor det er muligt, samt at tilrettelægge arbejdet, så man skifter mellem forskellige typer af opgaver.

Kilde: Arbejdstilsynet

Arbejder du så med korrekt udstyr?

- Med Kneel-it reducerer du belastningen!

 • Knæbeskytter på hjul

  Her får du faktisk knæpuder med hjul, som glider nemt henover gulvet? Du slipper dermed for at gå med arbejdsbukser med knæpuder eller gel knæpuder hele dagen.

 • Reducer lænde- og knæsmerter - samt gigt-risiko

  Kneel-it er faktisk en ergonomisk knæpude - på hjul - men bare meget bedre end de løse knæpuder, som ikke nedbringer knæ- og led smerter i ryggen, da du her har sædet at aflaste kroppen med!

 • Øget effektivitet og produktivitet

  Med god polstring og beskyttelse med vedvarende komfort kan du eller dine medarbejdere arbejde hurtigere og længere uden at skulle holde pauser eller bruge tid på at flytte sig rundt på gulvet.

 • Fleksibilitet i bevægelse

  Fleksibilitet er lige så afgørende som komfort, da det påvirker din effektivitet i dit arbejde. Når du faktisk har arbejdsbukser med indbygget knæpuder på har du ekstrem stor frihed og fleksibilitet

 • Kom nemt ned, rundt og op igen

  Kneel-it knæpudevogn er i princippet en flise-lægger stol, som modsat fx Kneeblades gør det nemt at bevæge sigt sikkert rundt på di